Systemy i rozwiązania

Suchy tynk

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Przekrój poziomy - ściana osłonowa Nazwa systemu Typ płyt Grubość płyt Grubość suchego tynku Masa suchego tynku Maksymalna wysokość 1)
ST - suchy tynk
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
[mm] [mm] [kg/m2] [m]


Suchy tynk z płyt gipsowo-kartonowych
ST - 1x9,5 GKB A GKB A 9,5 15 11 3
ST - 1x12,5 GKB A GKB A 12,5 18 13 3
ST - 1x12,5 GKBI H2 GKBI H2 12,5 18 13 3
ST - 1x12,5 GKF DF GKF DF 12,5 18 16 3
ST - 1x12,5 GKFI DFH2 GKFI DFH2 12,5 18 16 3
ST - 1x12,5 DFH2IR DFH2IR 12,5 18 17 3


1) Dopuszczalna wysokość jest równa długości pojedynczej płyty. W przypadku wyższej zabudowy zalecane jest zastosowanie okładziny ściennej na profilach kapeluszowych lub CD 60.